Bemutatkozás

Bölcsődénket, Bálint Ágnes meséjének főhőséről, egy kedves szeretetre méltó kutyusról, Labdarózsáról neveztünk el. Labdarózsa, az idős vizsla, barátja a többi szereplőnek, aki bölcsességével, türelmével, szeretetével óvja, vigyázza, és tanítja a vele élőket minden szépre, jóra, úgy, ahogy mi is szeretnénk bánni az ide járó gyermekekkel.

A Labdarózsa Családi Bölcsődénket ezen elvek szerint alakítottuk gyermekközpontúvá, barátságos, meleg hangulatúvá, ahova a gyermekek minden nap örömmel érkezhetnek!

Ellátást nyújtunk mindennapos jelleggel a bölcsődés korosztály számára, 20 hetes kortól a gyermekek 3 éves koráig, illetve, a 3. életévének betöltését követő aug. 31-ig.

Maximum 7 fő részére biztosítjuk a gondozást. A beiratkozás egész évben folyamatosan lehetséges a szabad helyekre.
Igény, szükség, és férőhely esetén lehetőséget nyújtunk heti, napi, és néhány órás, időszakos gyermekelhelyezésre is. (kizárólag az üres férőhelyekre)

Nyitva tartásunk a hét minden munkanapján 8.00-16.00 óráig tart. Az ettől eltérő időpontokhoz rugalmasan tudunk igazodni.

Rólunk

Mondovicsné Máté Mónika & Mondovics Dorina

Óvodapedagógusként végeztem a Soproni Óvóképzőben, majd később az ELTE-TÓK szakán, fejlesztő, differenciáló pedagógiából szakvizsgáztam. Gyermeknéptánc oktató végzettségemet Velemben szereztem.

Óvodapedagógusként, az évek során, számos továbbképzésen vettem részt, és szereztem oklevelet.

 • Ayres torna, Játszva a tanulási kudarcok ellen
 • Mozgásprogram az eltérő fejlődésmenetű gyermekek számára,”(Reflex torna”)
 • Tanulási problémák, magatartási zavarok korai felismerése, és prevenciója
 • Óvodás és kisiskolás gyermekek szocializációs szintjének, képességének fejlesztése, és mérése mentálhigiénés játékokkal
 • Szociális, emocionális képességfejlesztés, Szociális kompetencia és fejlesztőprogramjai
 • „Így tedd rá” Ünnepek és néphagyományok
 • „Így tedd rá” Népi játék, néptánc módszertan az Óvodában

(Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamot ebben az évben végeztem el.)

A gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése melletti elköteleződésem, valamint a gyermekek körében eltöltött sok-sok év arra ösztönzött, hogy létrehozzak egy olyan családi bölcsődét, ahol a gyermekek kis csoportban, családias légkörben, szeretetben, önfeledten játszva tanulhatnak, ahol biztosítva van a testi- lelki fejlődésük, ahol igazán jól érezhetik magukat, és valóban érvényesül az egyéni bánásmód elve!

A családias légkör megteremtéséhez hozzájárul, hogy a lányommal együtt fogunk gondoskodni a gyermekekről. Dorina szintén elvégezte az ehhez szükséges tanfolyamot, hiszen hozzá is nagyon közel áll a kicsikkel való foglalkozás. Táncművészként végzett, ezért ő is fontosnak tartja a mindennapos mozgás szerepét a nevelésben, az egészségtudatos életmód korai megismertetését, valamint a gyermekek testi lelki egyensúlyának a kialakítását.

Küldetésünk

Családi bölcsődénk létrehozásának célja, hogy támogatni tudjuk a munkába visszatérő, családi segítség hiányában szenvedő szülőket, gyermekeik biztonságos napközbeni elhelyezésében.

Célunk továbbá az, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, melyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A három éves kort elérve óvodaéretté váljanak.

Ellátásainkat, szolgáltatásainkat a gyermekek életkorához, szükségleteihez, igényeihez igazítjuk.

Küldetésünk, hogy hatékony nevelőmunkával, nyugodt, békés környezetben, egymással toleráns, egymást szerető, tevékeny gyermekeket neveljünk.

Szolgáltatások

Személyre szóló gondoskodás, odafigyelés

Nyugodt, családias környezet

Kis létszámú csoport

Mindennapos egyéni fejlesztés

Napi négyszeri étkezés

A gyermekeknek napi négyszeri étkezést biztosítunk, melyeket saját főzőkonyhánkban készítünk el. Ügyelünk arra, hogy egészséges, ízletes, tápláló, változatos, jó minőségű ételeket kínáljunk a gyermekek számára. Figyelembe vesszük a korszerű táplálkozási elveket és előírásokat.

Napirendünket is úgy szervezzük, hogy minél több idő jusson a szabad játékra. A spontán játék feltételeinek biztosításával, szeretnénk segíteni, támogatni az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet és kreativitást. Az évszaknak megfelelően rugalmasan alakítjuk, hiszen télen a levegőztetés több előkészületet igényel, tavasszal és nyáron pedig hosszabb időt tartózkodhatunk a szabadban.

A Labdarózsa Családi Bölcsőde napirendje:

 • 8.00-8.40  Folyamatos érkezés, átöltözés, szabad játék, beszélgetés
 • 8.40-8.55  Reggeli
 • 8.55-10.15  Játéktevékenység, gondozás szükség szerint
 • 10.15-10.30  Tisztálkodás, tízórai
 • 10.30-11.30  Öltözködés, játék az udvaron
 • 11.30-11.45  Tisztálkodás, szükség szerinti gondozás
 • 11.45-12.15  Készülődés az ebédhez, ebéd
 • 12.15-14.30  Csendes pihenő, alvás
 • 14.30-15.00  Folyamatos ébredés, pelenkacsere, tisztálkodás, uzsonna
 • 15.00-16.00  Szabad játék, folyamatos hazamenetel

A napirenden kívül heti rendet is kialakítunk, így a gyermekek és a szülők is tudják, hogy mit várhatnak attól a naptól. A hangsúlyt a szabad játékra helyezzük, a játékkezdeményezéseken önkéntes a részvétel, az vesz részt, akinek kedve van hozzá. Minden nap mindenféle tevékenységnek megteremtjük a lehetőségét és a feltételeit.

 • HÉTFŐ:  „Ficánkoló” : Mozgás zenére, mozgásos játékok
 • KEDD:  „Természetbúvár”: környezet szeretetére nevelés játékosan, sok tapasztalatszerző lehetőséggel
 • SZERDA:  „Mese kuckó” : mesélés, verselés, mondókázás
 • CSÜTÖRTÖK:  „Ügyes kezek”: festés, gyurmázás, ragasztás, vágás, tépés, ..stb.
 • PÉNTEK:  „Aprók tánca”: Népi gyermekjátékok, éneklés, zenehallgatás, tánc, hallásfejlesztés, ritmusérzék fejlesztés ritmushangszerekkel

A játék segít a világ megismerésében, elősegíti a testi, értelmi, az érzelmi és szociális fejlődést, ezért mindenféle „tanulást” játékon keresztül szeretnénk megvalósítani. Sok mozgással, mesével, versekkel, mondókával, tánccal, kézműves tevékenységekkel, kezdeményezés formájában, nem kötelező jelleggel.

A játék a kisgyermekek fő tevékenysége, legfőbb öröme, a tapasztalatszerzés, és a tágabb értelemben vett tanulás színtere. Ezért tehát követjük a gyermekek kezdeményezéseit, mi felnőttek pedig magatartásunkkal, javaslatainkkal, ötleteinkkel támogatjuk őket. A gyerekeket bevonjuk a napi tevékenységekbe is, hiszen ez is a tanulás része. Aki szeretne, segíthet teríteni, ágyazni, kertet rendezni, játékokat elrakodni.

Fejlődnek társas kapcsolataik, megtanulnak egymás mellett, majd egymással játszani. A játék, nevelő hatását emelik a pozitív élmények, a derű, a vidámság, az öröm.

Rendszeresen, szervezett formában tartunk nyílt napokat, nyílt délutánokat, mindig valamilyen jeles naphoz kapcsolódóan.

 • Adventi készülődés: karácsonyi díszek készítése
 • Farsang: zenés, táncos, mozgásos program jelmezben
 • Húsvéti készülődés: Húsvéti barkácsolás, piros tojás kereséssel
 • Anyák napja: Édesanyák köszöntése
 • Családi délután, gyermeknap: játékos mozgással

Szeretnénk olyan ünnepeket megünnepelni a gyermekek körében,

 • melyek a környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatosak, a környezettudatosságra nevelnek és a gyerekekhez is közel állnak: Állatok világnapja, Víz világnapja, a Föld napja,
 • vagy melyek a magyar néphagyományokkal kapcsolatosak: A magyar dal napja, a magyar népmesék napja, vagy a Magyar népi játékok napja

Alapellátáson túli szolgáltatások

Nyitvatartási időn belül

Időszakos gyermekfelügyelet / elhelyezés

Igény, szükség, és férőhely esetén lehetőséget nyújtunk heti, napi, és néhány órás, időszakos gyermekelhelyezésre is. (kizárólag az üres férőhelyekre)

Hagyományok, ünnepek

Rendszeresen, szervezett formában tartunk nyílt napokat, nyílt délutánokat, mindig valamilyen jeles naphoz kapcsolódóan. Többek között: Advent, farsang, húsvéti készülődés, anyák napja.
Családi délután, gyermeknap: játékos mozgással Szeretnénk olyan ünnepeket megünnepelni a gyermekek körében, melyek a környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatosak, a környezettudatosságra nevelnek és a gyerekekhez is közel állnak: Állatok világnapja, Víz világnapja, a Föld napja,
vagy melyek a magyar néphagyományokkal kapcsolatosak: A magyar dal napja, a magyar népmesék napja, vagy a Magyar népi játékok napja

Nyitvatartási időn kívül

Játszó csoport

Családi bölcsődénk játszócsoport kialakításával a szülőkkel, vagy hozzátartozókkal együtt fogadja a gyermekeket, a bölcsőde nyitva tartása után 16.00-18.00-ig. Ilyenkor a gondozó szerepe megváltozik, ő a háziasszony a csoportban, a gyermekeket kísérőik gondozzák. A játszócsoport lehetőséget teremt arra, hogy a szülő és gyermeke kedvező körülmények között játszhasson együtt, a gyerekek barátkozhassanak egymással, a szülők segítséget, tanácsot kérjenek egymástól és a gondozónőtől, kicserélhessék tapasztalataikat.

Születésnapi zsúrok

Igény szerinti, alkalmi rendezvény, születésnapi „parti” , ahol a szülők barátságos, gyermek centrikus környezetben rendezhetik meg gyermekük legfontosabb vígasságát.

Gyermek hotel

A család váratlan élethelyzetéhez igazodva (betegség, utazás) a gyermekhotel szolgáltatásunk olyan gyermekek részére nyújt 24 órás folyamatos ellátást, akikről szülője elfoglaltsága miatt, ránk bízza a gyermekét.

Beiratkozás

A felvétel feltétele az alábbi dokumentum kitöltése és emailben visszaküldése
Erre a címre várjuk: [email protected]

GINOP-5.3.11-18 – Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása és a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása című konstrukciókról.
Igényelhető a havi 40 ezer forint támogatás azoknak a munkába visszatérő szülőknek, akik gyermeküket a munkavégzés idejére családi vagy munkahelyi bölcsődébe helyezik el. Egy szülő több gyermek után is kaphat támogatást.
A kérelmet a Magyar Államkincstárnál lehet benyújtani elektronikus formában:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/bolcsodei-tamogatas

Kapcsolat

Alig várjuk a közös játékot!

Címünk

Veres Péter u. 19,
Győr, 9012

Nyitvatartás

H-P: 8:00- 16:00

Elérhetőség

[email protected]

+36 20 297 8481

Google maps